5. mája 2017

Voľné pracovné miesta

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa ponúka záujemcom obsadenie funkcie – učiteľ pre primárne vzdelávanie.

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kvalifikačnými predpokladmi sú:

 • požadovaný stupeň vzdelania – VŠ 2. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • znalosť anglického jazyka vítaná
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • občianska bezúhonnosť.

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa ponúka záujemcom obsadenie funkcie – zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre úsek materskej školy.

V súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kvalifikačnými predpokladmi sú:

 • požadovaný stupeň vzdelania – ÚSO v študijnom odbore
 • učiteľstvo pre materské školy,
 • učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania,
 • učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
 • 5 rokov pedagogickej praxe (v odbore predprimárne vzdelávanie),
 • vykonaná I. atestácia,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • občianska bezúhonnosť.

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa ponúka záujemcom obsadenie pracovnej pozície – personalista a mzdový účtovník (PaM).

 

Kvalifikačné predpoklady: ÚSO (výkon práce vo verejnom záujme), ekonomické zameranie – zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

Pracovný úväzok: 100%

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
komplexné spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy
Požiadavky na zamestnanca – administratívne a ekonomické znalosti:
hospodárska korešpondencia – pokročilý
mzdové účtovníctvo – pokročilý
personalistika – pokročilý

znalosť mzdového a personálneho systému VEMA vítaná, nie je podmienkou

ovládanie práce s počítačom Microsoft Word – pokročilé

Microsoft Excel – pokročilé
Microsoft Outlook – pokročilé

Nástup do práce: na základe dohody

Kontaktné údaje: ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, 927 01 Šaľa; 031/7702466

riaditel@zsmurgasasala.sk; zsmurgasa@zsmurgasasala.sk

Používaním stránok prevádzkovaných na zsmurgasasala.sk súhlasíte s používaním cookies,ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac informácií.

ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša (so sídlom Horná 22, 92701 Šaľa, IČO: 37861395) používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním stránok prevádzkovaných ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.

Zavrieť