2. mája 2017

Rada rodičov

Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia rodičov detí našej školy. V rade rodičov je zastúpený vždy jeden rodič z každej triedy na škole. Zástupcovia každej triedy boli riadne zvolení pri prvom rodičovskom združení. Členovia rady rodičov si spomedzi seba zvolili predsedu, ktorý je oprávnený vystupovať v mene Rady rodičov. Rada rodičov na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov.

Zástupcovia jednotlivých tried:

Trieda Meno a priezvisko
1.A Jana Kováčiková
1.B Jozef Farkaš
1.C Zuzana Petrová
2.A Viera Emberová
2.B Martina Haász Polčáková
2.C Klaudia Braunová
3.A Dana Damborská
3.B Andrea Nogová
3.C Andrea Balážová
4.A Bc. Martina Šimková
4.B Mgr. Simona Zelenková
4.C Silvia Pápayová
4.D JUDr. Eva Szikorová
5.A Mgr. Beáta Sklenárová
5.B Petra Sudorová
5.C Mgr. Martina Nejedlíková
6.A Štefan Rehák
6.B Branislav Gomboš
6.C Zdenka Tóthová
7.A Patrícia Botková
7.B Silvia Pápayová
7.C Mgr. Magdaléna Némethová
8.A Mariana Takácsová
8.B Agáta Pistovič
8.C Andrea Balážová
9.A Angelika Drevenáková
9.B Ing. Eva Šinkovičová
9.C Eva Pápayová
Špeciálna trieda Ing. JUDr. Andrea Kováčová

Používaním stránok prevádzkovaných na zsmurgasasala.sk súhlasíte s používaním cookies,ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac informácií.

ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša (so sídlom Horná 22, 92701 Šaľa, IČO: 37861395) používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním stránok prevádzkovaných ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.

Zavrieť