27. apríla 2017

Jozef Murgaš

Jozef Murgaš (1864 – 1929) – sa narodil 17. februára 1864 v Tajove, kde aj absolvoval základnú školu. Na gymnáziu študoval v Banskej Bystrici a už počas týchto štúdií ho zaujímali predovšetkým kreslenie a elektrotechnika. V r. 1880–1882 študoval v bratislavskom seminári a neskôr do roku 1884 v ostrihomskom. Roku 1888 vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. V 1889–1890 študoval maliarstvo v Budapešti, potom štyri roky na akadémii výtvarného umenia v Mníchove. V niektorých kostoloch, v ktorých ako kňaz pôsobil, namaľoval obrazy a oltárne obrazy, ako napríklad v Lopeji, v Banskej Bystrici a vo Wilkes Barre.

V roku 1896 odišiel do USA do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre. Žilo tam približne 300 slovenských rodín. Tu sa pričinil o zriadenie školy, knižnice, telocvične, vybudoval ihriská, kúpele a začal sa hlbšie zaujímať o elektrotechniku. 2. októbra 1903 podal Jozef Murgaš vo Washingtone svoju prvú prihlášku na uznanie patentu. 10. mája 1904 mu pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone dva patenty. Prvý, známy ako Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý ako Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. V prvom patente bola vysielacia stanica vybavená anténou spojenou s menšou guľôčkou. Na prijímacej stanici bola anténa a telefónne slúchadlo. V druhom patente je originálny spôsob prenášania správ pomocou bezdrôtovej telegrafie, ktorý spočíva vo vysielaní a prijímaní nespojitých signálov s navzájom odlišnou frekvenciou.

Na základe týchto dvoch patentov sa vo Philadelphii vytvorila na využívanie Murgašovho vynálezu účastinná spoločnosť Universal Aether Telegraph Co. Výsledkom jeho ďalšej práce boli ďalšie patenty:

  • 1907 vlnomer
  • 1907 elektrický transformátor
  • 1908 zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn
  • 1909 bezdrôtová telegrafia
  • 1909 detektor elektromagnetických vĺn
  • 1911 prístroj na výrobu elektrických oscilácií
  • 1912 navijak s cievkou na rybársku udicu
  • 1916 spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií

Jeho najvýznamnejším objavom ale zostáva dosiahnutie bezdrôtového prenosu hovoreného slova pred svedkami, čím sa zapísal do histórie ako vynálezca rádia. Vôbec prvý raz sa mu to podarilo už 27. apríla 1905. 23. novembra 1905 zorganizoval rádiové spojenie, ktoré sa uskutočnilo medzi občami Scranton a Wilkes-Barre, vzdialenými od seba 30 km. Murgaš umožnil rozhovor ich starostom, ktorí to písomne potvrdili. V roku 1917 vstúpilo USA do prvej svetovej vojny. Boli zakázané súkromné rádiotelegrafické stanice, čo platilo aj pre Jozefa Murgaša. Opäť sa začal venovať maliarstvu a ďalším záľubám. Bol známy ako zberateľ húb, nerastov a rastlín. Mal jedinečnú zbierku hmyzu. Počas prvej svetovej vojny sa angažoval pri vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov v Československej republike. Pomocou svojich kontaktov pripravil pôdu pre rokovania na podporu vzniku ČSR, ktorá mala vzniknúť na základe dohody z 30. mája 1918 v Pittsburghu. Murgaš bol jedným zo signatárov Pittsburskej dohody. Zorganizoval medzi americkými Slovákmi zbierku s výťažkom 1 milión dolárov na pomoc Slovákov v starej vlasti.

Na Slovensko sa vrátil v roku 1920. Chcel sa tu usadiť natrvalo, vyučovať elektrotechniku na niektorej škole, čo mu ale úrady neumožnili, preto sa vracia naspäť do USA, kde 11. mája 1929 zomiera vo Wilkes Barre na následky srdcovej choroby.


Použité zdroje: www.jozefmurgas.sk, www.osobnosti.sk

Používaním stránok prevádzkovaných na zsmurgasasala.sk súhlasíte s používaním cookies,ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac informácií.

ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša (so sídlom Horná 22, 92701 Šaľa, IČO: 37861395) používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním stránok prevádzkovaných ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.

Zavrieť