20. marca 2017

Úvodné slovo

Vážení návštevníci,

som úprimne potešený, že Vás môžem privítať na webovej stránke Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa. Škola sa dokázala za obdobie svojej existencie postupnými cielene vedenými krokmi vyprofilovať na prestížnu, progresívne orientovanú, perspektívnu, odbornou i laickou verejnosťou dostatočne rešpektovanú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu. Nie je jednoduché v silnom konkurenčnom prostredí dlhodobo úspešne presadzovať a systematicky napĺňať svoje vízie a zvyšovať všeobecné vzdelanostné nivó. Kto pozná jednotlivé nuansy školského prostredia vie, aký mimoriadny akcent si vyžaduje „namiešanie“ toho správneho a vyváženého pomeru relevantných ingrediencií, tvoriacich autentickú paradigmu školy. Pre ilustráciu by som k nim zaradil:

  • striktnú realizáciu štandardov kvality práce, manažovanie a organizovanie pracovných aktivít (zamestnanci, žiaci) a dodržiavanie legislatívnych noriem,
    zabezpečenie nevyhnutnej materiálno-technickej, technologickej, prístrojovej, priestorovej „dostatočnosti“,
  • využívanie systému viaczdrojového financovania,
  • praktické uplatňovanie profilových pilierov školy – rozšírená výučba matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov, regionálnej výchovy, posilnená výučba cudzích jazykov, prípadne športovej prípravy,
  • korektné, ústretové vzťahy a intenzívnu kooperáciu s Radou rodičov a Radou školy, zriaďovateľom Mestom Šaľa, ostatnými samosprávnymi, resp. štátnymi orgánmi a pod.

Prostredníctvom spomenutých atribútov tvoriacich podstatu školského „modus vivendi“, je možné konštatovať, že finálnym produktom procesu výchovy a vzdelávania sú generácie sebavedomých, všeobecne rozhľadených, ľudsky vyzretých, spoločensky akceptovaných a adekvátne vzdelaných absolventov. Optimisticky, s primeranou dávkou hrdosti, môžem zároveň potvrdiť, že ich „alma mater“, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ponúka potenciálnym adeptom (budúcim členom detských a žiackych kolektívov), výnimočne motivujúce prostredie.

„Kde je vôľa, je aj cesta“, slová s dostatočne silnou výpovednou hodnotou, by sa mohli a mali stať ústredným motívom nášho spoločného snaženia. Verím, že sa priebežne inovovaná webová stránka školy bude prezentovať svojou otvorenosťou, statusom priateľského média, ako obľúbený zdroj informácií, platforma inšpiratívnych nápadov či neformálneho virtuálneho stretávania sa.

Rudolf Kuklovský, riaditeľ školy

Používaním stránok prevádzkovaných na zsmurgasasala.sk súhlasíte s používaním cookies,ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac informácií.

ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša (so sídlom Horná 22, 92701 Šaľa, IČO: 37861395) používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním stránok prevádzkovaných ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.

Zavrieť